Forskrift om åpning av jakt på hjortevilt og bever, Grane kommune, Nordland.

DatoFOR-2003-05-14-606
PublisertII 2002 hefte 2
Ikrafttredelse14.05.2003
Sist endretFOR-2015-05-18-732
EndrerFOR-2001-05-09-597
Gjelder forGrane kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort22.05.2003
KorttittelForskrift jaktåpning på hjort og bever, Grane

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Grane kommunestyre 14. mai 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endret ved forskrifter 28 april 2011 nr. 443 (i kraft 1 mai 2011), 18 mai 2015 nr. 732.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Grane kommune. Adgangen til jakt på hjort er begrenset til deler av kommunen som beskrevet i tabell. Det er ikke åpnet for jakt på bever i Grane:

0Endret ved forskrift 18 mai 2015 nr. 732.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote er som angitt i tabellen:

Alle areal i dekar (daa)ElgHjortRådyr
Hele kommunen5 000
Hele kommunen9 000
Området avgrenses i nord av kommunegrensen mot Vefsn kommune. Det følger kommunegrensen til Fallmoskardet. Grensen går i rett linje fra Fallmoskardet til Klubbfjellet, og videre i rett linje sørover til Granefjellet og videre til høyde 605. Derfra går grensen mot Lamoen og følger eiendomsgrensen til gnr. 48 bnr. 2 til Vefsna. Deretter går grensen langs Vefsna og til Reinfjellnasen. Avgrensningen går deretter vestover til Mandalsaksla der det følger kommunegrensen nordover til den møter Eiteråga.10 000
0Endret ved forskrifter 28 april 2011 nr. 443 (i kraft 1 mai 2011), 18 mai 2015 nr. 732.

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Grane kommune i forskrift av 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, hjort rådyr og bever, Bodø, Narvik, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Skjerstad, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Ballangen, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy kommuner, Nordland.