Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever, Rakkestad kommune, Østfold.

DatoFOR-2003-05-15-609
PublisertII 2002 hefte 2
Ikrafttredelse15.05.2003
Sist endret
EndrerFOR-2001-08-25-1255
Gjelder forRakkestad kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort22.05.2003
KorttittelForskrift om jakt på elg m.m., Rakkestad

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Rakkestad kommunestyre 15. mai 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Rakkestad kommune i Østfold.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 


Hele/deler av kommunenElg minsteareal daaRådyr minsteareal daaBever fordelingsgrunnlag
Rakkestad kommune øst for en linje som går fra kommunedelet mot Eidsberg, følger Rv 22 til delet mellom Solbrekke og Bærby elglag. Deretter følger den vestre grense til Solbrekke elglag, Finnestad elglag og Linnekleppen elglag. Linjen følger så nordgrensen til Storetorp elglag og Degernes planområde.1.900300Minste vannlengde
Resten av Rakkestad kommune.1.500300Minste vannlengde

II

Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Rakkestad kommune i forskrift av 25. august 2001 nr. 1255 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler kommuner, Østfold.