Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Vefsn kommune, Nordland.

DatoFOR-2003-05-21-1904
PublisertII 2004 hefte 2
Ikrafttredelse21.05.2003
Sist endretFOR-2006-06-21-945
EndrerFOR-2001-05-09-597
Gjelder forVefsn kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort22.04.2004
KorttittelForskrift om elg-, hjorte- og rådyrjakt, Vefsn

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Vefsn kommunestyre 21. mai 2003 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endret 21 juni 2006 nr. 945.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Vefsn kommune. Adgangen til jakt på hjort er begrenset til deler av kommunen som beskrevet i tabell.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstilsagn som angitt i tabell: 

OmrådeavgrensningElgHjortRådyr
Hele kommunen3.000 daa
Hele kommunen3.000 daa
Det åpnes for jakt på hjort innenfor et avgrenset område. Området er i sør og øst avgrenset av ei linje langs Grønnlielva/Ravasselva og videre til nordenden av Storbjørnvatnet, derfra rett over Rossvollfjellet til jernbanebrua over Vefsna, videre fra Vefsna langs grensen mellom Statskog og Grøva, gnr. 21, bnr. 1, til snaufjellet. I vest er området avgrenset av ei linje langs Grøvfjellet-Steinlikammen-Forholten ned til kommunegrensen i Eiteråga.10.000 daa
Det åpnes for jakt på hjort innen Elsfjord og Seljeli hjorteområde som strekker seg over Elsfjord og Seljeli bestandsområde for elg.20.000 daa
 
0Endret ved forskrift 21 juni 2006 nr. 945.

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Vefsn kommune i forskrift 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Bodø, Narvik, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Skjerstad, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland.