Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Hvaler kommune, Østfold.

DatoFOR-2003-05-21-648
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse05.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forHvaler kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort05.06.2003
Rettet24.06.2003. Satt inn forskrift som endres.
KorttittelForskrift om elg- og rådyrjakt, Hvaler

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hvaler kommunestyre 21. mai 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg og rådyr i Hvaler kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for Hvaler kommune er 500 daa for rådyr og 2.500 for elg.

III

Denne forskrift trer i kraft fra det tidspunkt den er lovlig kunngjort. Fra samme tid oppheves det som gjelder Hvaler kommune i forskrift av 25. august 2001 nr. 1255 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Moss, Rømskog, Rygge, Råde, Skiptvet, Spydeberg og Våler kommuner, Østfold.