Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Rømskog kommune, Østfold.

DatoFOR-2003-06-12-1905
PublisertII 2004 hefte 2
Ikrafttredelse12.06.2003
Sist endret
EndrerFOR-2001-08-25-1255
Gjelder forRømskog kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314
Kunngjort22.04.2004
KorttittelForskrift om jakt etter elg mv. Rømskog

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Rømskog kommune 12. juni 2003 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Rømskog kommune i Østfold.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 

Hele/deler av kommunenElg minsteareal daaRådyr minsteareal daaBever fordelingsgrunnlag
Hele Rømskog kommune2.0003.000Minstevannlengde

III

Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Rømskog kommune i forskrift 25. august 2001 nr. 1255 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Askim, Eidsberg Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, Rømskog, Rygge, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler kommuner, Østfold.