Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr, Rødøy kommune, Nordland.

DatoFOR-2003-07-12-1926
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse12.07.2003
Sist endretFOR-2015-04-15-506
EndrerFOR-2001-05-09-597
Gjelder forRødøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort13.01.2005
KorttittelForskrift om jakt etter elg og rådyr, Rødøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Rødøy kommunestyre 12. juli 2003 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endret ved forskrifter 5 mai 2011 nr. 531, 15 apr 2015 nr. 506.

I

Det er adgang til jakt etter elg og rådyr i Rødøy kommune.

II

Minsteareal for godkjenning av fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote for elg og rådyr er angitt i nedenstående tabell:

OmrådeElg: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daa
A Hele kommunen unntatt gnr. f.o.m. 53 (Bjerga) t.o.m. 68 (Storsteinøren)40003000
B Området f.o.m. gnr. 53 (Bjerga) t.o.m. 64 (Vågenge)30003000
C Området f.o.m. gnr. 65 (Våge) t.o.m 68 (Storsteinøren)20003000
0Endret ved forskrifter 5 mai 2011 nr. 531, 15 apr 2015 nr. 506.

III

Minstearealet for etablering av vald settes til 8000 daa for elg og 3000 daa for rådyr i hele kommunen.

IV

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Rødøy kommune i forskrift 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Bodø, Narvik, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Skjerstad, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland.