Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Hemne kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2003-08-26-1143
PublisertII 2003 hefte 4
Ikrafttredelse26.08.2003
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-30-642
Gjelder forHemne kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314
Kunngjort18.09.2003
KorttittelForskr. om jakt etter elg, hjort og rådyr, Hemne

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Hemne kommunestyre 26. august 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Hemne kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse på elg, hjort og rådyr og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 

Hele/deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever: Fordelingsgrunnlag
- vald nr. 2 til og med vald nr. 188.000800500Beverjakt ikke innført
- resten av kommunen8.0001.200500Beverjakt ikke innført

III

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Hemne kommune i forskrift av 30. mai 2001 nr. 642 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Agdenes, Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Osen, Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim, Tydal, Ørland og Åfjord kommuner, Sør-Trøndelag.