Forskrift om minsteareal for hjortejakt, Stryn kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2003-09-17-1210
PublisertII 2003 hefte 4
Ikrafttredelse17.09.2003
Sist endretFOR-2008-07-01-848
EndrerFOR-2001-12-10-1445
Gjelder forStryn kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelFOR-2002-03-22-314-§5 jf LOV-1981-05-29-38-§16
Kunngjort09.10.2003
KorttittelForskrift om minsteareal for hjortejakt, Stryn

Fastsett av Stryn kommune, Næringsutvalet, 17. september 2003 med heimel i forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5. Endra med forskrift 1 juli 2008 nr. 848.

§ 1.Minstearealet for hjortejakt (minste antal dekar tellande areal som skal ligge til grunn for godkjenning av vald) i Stryn kommune er 500 dekar.
0Endra med forskrift 1 juli 2008 nr. 848.
§ 2.Denne forskrifta tek til å gjelde frå 17. september 2003. Frå same tid endres forskrift av 10. desember 2001 nr. 1445 om jakt etter hjort og elg, Sogn og Fjordane, til ikkje å gjelde minsteareal for hjortejakt i Stryn.