Forskrift om minsteareal for godkjenning av elgvald og fellingstillatelse for elg, Sortland kommune, Nordland.

DatoFOR-2003-11-13-1883
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse13.11.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forSortland kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort12.02.2004
KorttittelForskrift om minsteareal for elg, Sortland

Fastsatt av Sortland kommunestyre 13. november 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, og forskrift av 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. 

1.Det er adgang til jakt etter elg i Sortland kommune.
2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er angitt til:

Sortland kommunes areal for felling av elg på Hinnøya. Minsteareal 5.000 daa

Sortland kommunes areal for felling av elg på Langøya. Minsteareal 10.000 daa.

3.Denne forskrift trer i kraft straks.