Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Trysil kommune, Hedmark.

DatoFOR-2004-03-25-579
PublisertII 2004 hefte 2
Ikrafttredelse25.03.2004
Sist endret
EndrerFOR-2001-11-30-1363
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort31.03.2004
KorttittelForskr. om jakt etter elg, rådyr, bever, Trysil

Fastsatt av Trysil kommunestyre 25. mars 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever§ 4 og § 5. 

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Trysil kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse, samt fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som følger:
a)Minstearealet for elg i Trysil kommune er 3.000 daa.
b)Minstearealet for rådyr i Trysil kommune er 10.000 da.
c)Fordelingsgrunnlag for bever i Trysil kommune er minstevannlengde.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Trysil kommune i forskrift 30. november 2001 nr. 1363 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hamar, Kongsvinger, Ringsaker, Løten, Stange, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os kommuner, Hedmark.