Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sømna kommune, Nordland

DatoFOR-2004-04-15-1932
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse15.04.2004
Sist endretFOR-2010-04-29-1152 fra 12.09.2010
EndrerFOR-2001-05-09-597
Gjelder forSømna kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort24.04.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Sømna

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sømna kommune, Viltnemnda 15. april 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endret ved forskrifter 29 april 2009 nr. 481, 29 april 2010 nr. 1150 (i kraft 12 sep 2010).

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Sømna kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote er som angitt i tabellen: 

Hele kommunenElg Minsteareal i daaHjort Minsteareal i daaRådyr Minsteareal i daaBever Minsteareal i daa
1 6005 0005002000
0Endret ved forskrifter 29 april 2009 nr. 481, 29 april 2010 nr. 1152 (i kraft 12 sep 2010).

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Sømna kommune i forskrift 9. mai 2001 nr. 597 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Bodø, Narvik, Sømna, Brønnøy, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Hattfjelldal, Dønna, Hemnes, Lurøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Skjerstad, Sørfold, Hamarøy, Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Vågan, Hadsel, Bø, Øksnes og Andøy kommuner, Nordland.