Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2004-04-20-686
PublisertII 2004 hefte 3
Ikrafttredelse20.04.2004
Sist endret
EndrerFOR-2002-06-11-604
Gjelder forOrkdal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort06.05.2004
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Orkdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Orkdal kommune 20. april 2002 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Orkdal kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 

Hele/Deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever Fordelingsgrunnlag
Hele kommunen2.0001.000500Beverjakt ikke innført

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Orkdal kommune i forskrift 11. juni 2002 nr. 604 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Orkdal kommune, Sør-Trøndelag.