Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Andebu kommune, Vestfold.

DatoFOR-2004-04-27-1916
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse27.04.2004
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-02-485
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort04.05.2006
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Andebu

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Andebu kommune 27. april 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Andebu kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt nedenfor: 

Hele/deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever: Fordelingsgrunnlag
Andebu kommune2.00010.0005001-4 km vannlengde

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Andebu kommune i forskrift 2. mai 2001 nr. 485 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Borre, (Horten), Hof, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Svelvik, Sande, Våle, Ramnes, Andebu, Stokke, Nøtterøy, Tjøme og Lardal kommuner, Vestfold.