Forskrift om adgang til jakt etter elg, Bardu kommune, Troms.

DatoFOR-2004-04-27-663
PublisertII 2004 hefte 2
Ikrafttredelse27.04.2004
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-08-489
Gjelder forBardu kommune, Troms.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, LOV-1981-05-29-38-§17, LOV-1981-05-29-38-§18, FOR-2002-03-22-314
Kunngjort29.04.2004
KorttittelForskrift om adgang til elgjakt, Bardu

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Bardu kommune 27. april 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, § 17 og § 18, jf. forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg i Bardu kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabellen: 

Hele/deler av kommunenMinsteareal i daa
Altevannsområdet øst for Salvasskardelva og en rett linje fra utløp av Salvasskardelva til Grønnfjellet27.000
Resten av kommunen4.000

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Bardu kommune i forskrift 8. mai 2001 nr. 489 om adgang til jakt etter elg, Harstad, Tromsø, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Berg, Lenvik, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Gáivuotna Kåfjord og Skjervøy kommuner, Troms.