Forskrift om adgang til jakt etter elg, Nordreisa kommune, Troms.

DatoFOR-2004-04-29-761
PublisertII 2004 hefte 3
IkrafttredelseJaktåret 2004/2005
Sist endret
EndrerFOR-2003-04-24-572
Gjelder forNordreisa kommune, Troms.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, LOV-1981-05-29-38-§17, LOV-1981-05-29-38-§18, FOR-2002-03-22-314
Kunngjort27.05.2004
KorttittelForskrift om elgjakt, Nordreisa

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Nordreisa kommune 29. april 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, § 17 og § 18 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg i Nordreisa kommune.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser i Nordreisa kommune er som følger: Nord/Vest for Reisafjellet til 5.000 dekar, Reisadalen, Kildalen, Rongadalen og Storvikhalvøya til 15.000 dekar og Oksfjord og Straumfjord øst til 5.000 dekar.

III

Denne forskriften gjelder fra og med jaktåret 2004/2005. Samtidig oppheves forskrift 24. april 2003 nr. 572 om adgang til jakt etter elg, Nordreisa kommune, Troms.