Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for elg, hjort og rådyr, Molde kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2004-05-10-994
PublisertII 2004 hefte 4
Ikrafttredelse10.05.2004
Sist endret
EndrerFOR-2002-04-01-334
Gjelder forMolde kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314
Kunngjort01.07.2004
KorttittelForskr. om adgang til jakt, Molde

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Molde kommune, seksjon for landbruk og forvaltning 10. mai 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Molde kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen: 

Del av kommuneElg minsteareal i dekarHjort minsteareal i dekarRådyr minsteareal i dekar
Fastlandet i indre deler av kommunen øst for Opdølselva, inkludert Skålahalvøya50001500500
Sekken og Veøya100001000300
Resten av kommunen100001500500

III

Forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Molde i forskrift 1. april 2002 nr. 334 om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Molde, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal, Sykkylven, Sula, Giske, Haram, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, Eide, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Rindal, Aure, Halsa, Tustna og Smøla kommunar, Møre og Romsdal.