Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2004-06-09-1919
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse09.06.2004
Sist endret
EndrerFOR-2000-06-23-838
Gjelder forStjørdal kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort28.09.2006
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Stjørdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Stjørdal kommune ved Utvalget for miljø og landbruk 9. juni 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt på elg, hjort og rådyr i Stjørdal kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellene: 

Elg

SonebeskrivelseElg Minsteareal i daa
1Området vest for en linje som følger kraftlinje øst for Skordalsvola og sørover veg som går mot østenden av Frost-tjønna og videre langs veg og ned til Ausetvatnets vestre ende, langs sørlig bredd av Ausetvatnet, langs kommuneveg til Kleppert-tjønna og sørover langs kraftlinje til Østre Brattåstjønna, i rett linje til vestre spiss av Råvatnet og langs Rådalsveien til Tylda og sørover langs Tylda til møte med Raudåa og oppover Raudåa, gjennom Litlådalen over Åsanfeltet gjennom Almlisvea til Overvigdenes og øst til utløpet av Styggdalsbekken i Vigda, Vigda nedover til kommuneveg krysser Vigda og kommunevegen over Melmyra ned til E14. E14 ned til Forra møter Stjørdalselva, over Stjørdalselva og langs Flaksjøvegen til nordenden på Flaksjøen og langs kraftlinje til Klumpen og rett linje til Bjørnberget, videre i rett linje til nordspissen på Romsjøen, nordre bredd av Romsjøen og ned til Elvran, langs kommuneveg Elvran - Brennmoen og langs Rangåa til Rennenvassdraget over Rennbu til parkeringsplass ved Leksdalsvegen og langs Leksdalsvegen til Neverhole.750
2Området mellom Sone 1 og 31750
3Nordre område: fra Høgsetervola over Mælashøgdin til Beistadkjølin og ned til Fremre Raudåtjern og videre langs bekkefar til pytt nord for Knottvollen, rett linje til Høgåsen i Foradalen og videre i rett linje over Hammaren til Kvasseåsmoen i kommunegrensa mot Meråker.
Søndre område: I kraftlinje fra kommunegrensa mot Meråker til Svartåsen og opp Svartåsbekken opp til tjern og i rett linje til nordre ende på Brattbekktjørna og i rett linje til Bordhalla og i rett linje til Kufjellet og videre på toppen av Kleivfjellet og ned til Storfossen og vest i Heimtjørna til kommunegrensa mot Selbu der kraftlinje og kommunegrense møtes.
9.000
 

Hjort

SonebeskrivelseHjort Minsteareal i daa
1Området vest for en linje som følger kraftlinje øst for Skordalsvola og sørover veg som går mot østenden av Frost-tjønna og videre langs veg og ned til Ausetvatnets vestre ende, langs sørlig bredd av Ausetvatnet, langs kommuneveg til Kleppert-tjønna og sørover langs kraftlinje til Østre Brattåstjønna, i rett linje til vestre spiss av Råvatnet og langs Rådalsveien til Tylda og sørover langs Tylda til Forra og til møtet med Stjørdalselva, over Stjørdalselva og langs Flaksjøvegen til nordenden på Flaksjøen og langs kraftlinje til Klumpen og rett linje til Bjørnberget, videre i rett linje til nordspissen på Romsjøen, nordre bredd av Romsjøen og ned til Elvran, langs kommuneveg Elvran - Brennmoen og langs Rangåa til Rennenvassdraget over Rennbu til parkeringsplass ved Leksdalsvegen og langs Leksdalsvegen til Neverhole.10.000
2Området mellom Sone 1 og 32.500
3Nordre område: fra Høgsetervola over Mælashøgdin til Beistadkjølin og ned til Fremre Raudåtjern og videre langs bekkefar til pytt nord for Knottvollen, rett linje til Høgåsen i Foradalen og videre i rett linje over Hammaren til Kvasseåsmoen i kommunegrensa mot Meråker.
Søndre område: I kraftlinje fra kommunegrensa mot Meråker til Svartåsen og opp Svartåsbekken opp til tjern og i rett linje til nordre ende på Brattbekktjørna og i rett linje til Bordhalla og i rett linje til Kufjellet og videre på toppen av Kleivfjellet og ned til Storfossen og vest i Heimtjørna til kommunegrensa mot Selbu der kraftlinje og kommunegrense møtes.
50.000
 

Rådyr

SonebeskrivelseRådyr Minsteareal i daa
1Samme grenseforløp som for hjort750
2Samme grenseforløp som for hjort2.500
3Samme grenseforløp som for hjort50.000

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for elg og rådyr i Stjørdal kommune i forskrift 23. juni 2000 nr. 838 om minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og rådyr, Stjørdal, Frosta, Leksvik, Snåsa, Røyrvik og Nærøy kommuner, Nord-Trøndelag.