Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lesja kommune, Oppland.

DatoFOR-2004-06-10-1070
PublisertII 2004 hefte 4
Ikrafttredelse10.06.2004
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-29-605
Gjelder forLesja kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort07.07.2004
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Lesja

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Lesja kommunestyre 10. juni 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. 

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Lesja kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 

Hele eller deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBeverjakt Fordelingsgrunnlag
Hele Lesja kommune6.00010.0004.000Minste vannlengde 10 km

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Lesja kommune i forskrift 29. mai 2001 nr. 605 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner, Oppland.