Forskrift om minsteareal, Vikna kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2004-06-30-1081
PublisertII 2004 hefte 4
Ikrafttredelse30.06.2004
Sist endret
EndrerFOR-2001-07-25-902
Gjelder forVikna kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort07.07.2004
KorttittelForskrift om minsteareal, Vikna

Fastsatt av Vikna kommune, Naturutvalget 30. juni 2004 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5. 

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å fastsette et minsteareal som grunnlag for tildeling av elg i Vikna kommune.

§ 2.Minsteareal

Minstearealet settes til 1200 dekar og gjøres gjeldende for hele kommunen.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves tidligere minsteareal i Vikna i forskrift 25. juli 2001 nr. 902 om minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Lierne, Overhalla og Vikna kommuner, Nord-Trøndelag.