Forskrift for bruk av motorfartøy, Malvik kommune, Sør- Trøndelag.

DatoFOR-2004-11-29-1632
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forMalvik kommune, Sør- Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort16.12.2004
KorttittelForskrift for bruk av motorfartøy, Malvik

Fastsatt av Malvik kommunestyre 29. november 2004 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 første og annet ledd.

§ 1.I medhold av lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 første og annet ledd, fastsettes følgende bestemmelser for motorferdsel på vann og vassdrag i Malvik kommune.
a.Det er generelt forbud mot bruk av motorfartøy på vann og vassdrag i Malvik kommune. Forbudet gjelder også vannscooter og lignende utstyr.
b.På Foldsjøen er det dog tillatt med fartøy drevet med elektrisk motor.
c.Det er ikke tillatt med landing og start med luftfartøy på vann og vassdrag i Malvik kommune.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2005.