Forskrift om administrativ grense mellom Nordfjella og Hardangervidda villreinområder, Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2005-01-31-86
PublisertII 2005 hefte 1
Ikrafttredelse31.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forBuskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4
Kunngjort10.02.2005
KorttittelForskr. om villreinområder, Hardangervidda mv.

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 31. januar 2005 med hjemmel i forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4, og lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 og § 16.

§ 1.Nordfjella villreinområde omfatter areal innen Hemsedal, Ål og Hol kommuner i Buskerud fylke, Ulvik kommune i Hordaland fylke samt Lærdal og Aurland kommuner i Sogn og Fjordane fylke.

Hardangervidda villreinområde omfatter areal innen Hol, Nore og Uvdal og Rollag kommuner i Buskerud fylke, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang og Odda kommuner i Hordaland fylke, Aurland kommune i Sogn og Fjordane fylke samt Vinje og Tinn kommuner i Telemark fylke.

§ 2.Ny administrativ grense mellom Nordfjella villreinområde og Hardangervidda villreinområde går fra Bergsmulfjorden langs bekken til Tangevatnet, videre langs dette og følger så kraftlinje fra dette over til Ustekveikjavassdraget. Grensa følger så dette vassdraget gjennom Hol kommune til Tågavatni i Ulvik kommune. Fra Tågavatni går grensa fra enden av vannet der jernbanelinja forlater dette i rett linje til toppen av Moldåvassdraget. Grensa går så videre langs dette via Låghellervatnet og videre ned langs Moldåvassdraget til Kleivevatnet. Fra Kleivevatnet til Seltuftvatnet i Aurland kommune følger grensa dalbunnen på vestsida av Klevanosi til tjern på toppen av dalen og deretter dette vassdraget ned til Seltuftvatnet. Grensa følger deretter Moldåvassdraget til dammen i Reinungavatn. Derfra går den i rett linje til yttergrense for vald i villreinområdene. Der grensa følger vassdrag skal nordøstre vannkant være grense i elv, i vann følger grensa rett linje fra innos til utos, ev. fra os til punkt beskrevet start-/endepunkt for grense over land.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.