Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Flå kommune, Buskerud.

DatoFOR-2005-03-15-257
PublisertII 2005 hefte 2
Ikrafttredelse15.03.2005
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-487
Gjelder forFlå kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort31.03.2005
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Flå

Fastsatt av Flå kommune, utvalg for næring, miljø, teknikk 15. mars 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Flå kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 
Hele/Deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daa
Flå350050001000
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Flå kommune i forskrift 4. mai 2001 nr. 487 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drammen, Kongsberg, Hole, Flå, Nes, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud.