Forskrift om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg og hjort, Verdal kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2005-04-07-411
PublisertII 2005 hefte 2
Ikrafttredelse07.04.2005
Sist endret
EndrerFOR-1996-07-11-764
Gjelder forVerdal kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16
Kunngjort12.05.2005
KorttittelForskrift om minsteareal elg og hjort, Verdal

Fastsatt av Innherred samkommunestyre 7. april 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5. 

1.

Sone 1: Alt tellende utmarksareal ikke omfattet av sone 2

Nytt minsteareal for elg fastsettes til 1500 da.

Nytt minsteareal for hjort fastsettes til 3000 da. 

Sone 2: Værdalsbruket, statsallmenningene med unntak av Volhaug statsallmenning

Nytt minsteareal for elg fastsettes til 5000 da.

Nytt minsteareal for hjort fastsettes til 9000 da. 

2.Forskriften erstatter bestemmelser for Verdal kommune i forskrift 11. juli 1996 nr. 764 om nytt minsteareal som grunnlag for tildeling av elg, Steinkjer, Stjørdal og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag. 
3.Denne forskrift trer i kraft straks.