Forskrift om adgang til jakt etter rådyr, Tokke kommune, Telemark.

DatoFOR-2005-04-25-426
PublisertII 2005 hefte 2
Ikrafttredelse25.04.2005
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-02-526
Gjelder forTokke kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314
Kunngjort19.05.2005
KorttittelForskrift om adgang til rådyrjakt, Tokke

Kapitteloversikt:

Fastsett av Tokke kommune 25. april 2005 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever.

I

Det er adgang til jakt etter rådyr i Tokke kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingsløyve er som vist i tabellen:

Heile/delar av kommunenMinsteareal
Heile kommunen500 daa

Viser også til § 7 i forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever der kommunen etter søknad, kan gjeva kvotefri jakt på rådyr i vald som er 10 gonger minstearealet, men større enn 5000 daa.

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig opphevast fastsett minsteareal for rådyr i Tokke kommune i forskrift 2. mai 2001 nr. 526 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Porsgrunn, Skien, Notodden, Siljan, Kragerø, Drangedal, Nome, Bø, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje kommunar, Telemark.