Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Tinn kommune, Telemark.

DatoFOR-2005-04-26-696
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse26.04.2005
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-02-526
Gjelder forTinn kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort30.06.2005
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Tinn

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Tinn kommune, viltnemnda, 27. april 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Tinn kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 

Hele/deler av KommunenElg: minsteareal i daaHjort: minsteareal i daaRådyr: minsteareal i daaBever fordelingsgrunnlag
-Tidligere Hovin kommune25007500250Åpent/minsteareal
- resten av kommunen30007500250Åpent/minsteareal

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Tinn kommune i forskrift 2. mai 2001 nr. 526 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Porsgrunn, Skien, Notodden, Kragerø, Nome, Bø, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord, Nissedal, Fyresdal og Vinje kommuner, Telemark.