Forskrift om minsteareal for hjortevilt, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2005-04-28-380
PublisertII 2005 hefte 2
Ikrafttredelse28.04.2005
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-30-642
Gjelder forAgdenes kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314.
Kunngjort04.05.2005
KorttittelForskrift om minsteareal for hjortevilt, Agdenes

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Agdenes kommune ved Hovedutvalg for næring og drift 28. april 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever.

I

Minstearealet for godkjenning av vald, fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvoter på hjortevilt er som angitt nedenfor:

Elg4.000 dekar for hele kommunen
Hjort1.000 dekar for hele kommunen
Rådyr500 dekar for hele kommunen

II

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Agdenes kommune i forskrift 30. mai 2001 nr. 642 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Agdenes, Bjugn, Frøya, Hitra, Holtålen, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Osen, Rennebu, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim, Tydal og Ørland kommuner, Sør-Trøndelag.