Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt og bever, Eidsberg kommune, Østfold.

DatoFOR-2005-04-28-413
PublisertII 2005 hefte 2
Ikrafttredelse28.04.2005
Sist endret
EndrerFOR-2001-08-25-1255
Gjelder forEidsberg kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort12.05.2005
KorttittelForskrift om minsteareal hjortevilt, Eidsberg

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Eidsberg kommunestyre 28. april 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, rådyr og bever i Eidsberg kommune i Østfold.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlaget for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 

Hele/Deler av kommunenElg minsteareal (daa)Rådyr minsteareal (daa)Bever fordelingsgrunnlag
Fjella elgforvaltningsområde1.9003002000 meter vannlengde
Resten av Eidsberg1.5003002000 meter vannlengde

III

Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Eidsberg kommune i forskrift 25. august 2001 nr. 1255 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Moss, Rygge, Råde, Skiptvet, Spydeberg og Våler kommuner, Østfold.