Forskrift om adgang til jakt etter elg, Kvæfjord kommune, Troms.

DatoFOR-2005-05-09-416
PublisertII 2005 hefte 2
Ikrafttredelse09.05.2005
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-08-489
Gjelder forKvæfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5.
Kunngjort12.05.2005
KorttittelForskrift om adgang til elgjakt, Kvæfjord

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kvæfjord kommune 9. mai 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg i Kvæfjord kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabellen: 

Deler av kommunenMinsteareal i daa
Fra og med nordre grense for gnr. 34 Hemmestad og sørover for vald som grenser mot Austerfjorden/Gullesfjorden til og med sørligste grense for gnr. 23 Gullholm4000
Resten av kommunen5000

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Kvæfjord kommune i forskrift 8. mai 2001 nr. 489 om adgang til jakt etter elg, Harstad, Tromsø, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Gáivuotna Kåfjord og Skjervøy kommuner, Troms.