Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Tustna kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2005-05-12-493
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse12.05.2005
Sist endret
EndrerFOR-2002-04-01-334
Gjelder forTustna kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort02.06.2005
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Tustna

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Tustna kommunestyre 12. mai 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Tustna kommune.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen: 

Deler av kommunenElg:
Minsteareal i daa
Hjort:
Minsteareal i daa
Rådyr:
Minsteareal i daa
Øya Tustna6000700500
Stabblandet og Solskljeløya8000500500
Resten av kommunen8000700500

III

Denne forskrift trer i kraft straks, samtidig oppheves det som gjelder Tustna i forskrift 1. april 2002 nr. 334 om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Norddal, Stordal, Sykkylven, Sula, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, Eide, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Rindal, Aure, Halsa, Tustna og Smøla kommunar, Møre og Romsdal.