Forskrift om minsteareal/åpning for jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Nore og Uvdal kommune, Buskerud.

DatoFOR-2005-06-15-645
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse15.06.2005
Sist endretFOR-2015-03-24-471
EndrerFOR-2001-05-04-487
Gjelder forNore og Uvdal kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16
Kunngjort23.06.2005
KorttittelForskrift om minsteareal/åpning, Nore og Uvdal

Fastsatt av Nore og Uvdal kommune 15. juni 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endret ved forskrifter 21 mars 2007 nr. 396, 24 mars 2015 nr. 471.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Nore og Uvdal kommune.
0Endret ved forskrift 21 mars 2007 nr. 396.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote for elg, hjort og rådyr, er 500 dekar for rådyr og 4 000 dekar for hjort. For elg er minstearealet 4 000 dekar for områdene Nore Vest storvald, Uvdal storvald og Smådøl. I øvrige deler av kommunen er minstearealet for elg 5 000 dekar.
0Endret ved forskrifter 21 mars 2007 nr. 396, 24 mars 2015 nr. 471.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves den del som angår Nore og Uvdal kommune i forskrift 4. mai 2001 nr. 487 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Hole, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud.