Forskrift om elgforvaltning, Gáivuona suohkan - Kåfjord kommune, Troms.

DatoFOR-2005-06-27-1817
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse27.06.2006
Sist endretFOR-2011-06-24-868
EndrerFOR-2001-05-08-489
Gjelder forGáivuona - Kåfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, LOV-1981-05-29-38-§17, LOV-1981-05-29-38-§18, FOR-1982-04-02-592, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort16.11.2006
Rettet06.12.2006, IV.
KorttittelForskrift om elgforvaltning, Kåfjord

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kåfjord kommunestyre 27. juni 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16, § 17 og § 18 jf. delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 868.

I

Det er adgang til jakt etter elg i Gáivuona Suohkan - Kåfjord kommune, Troms.

II

Deler av ytre Kåfjord kommune inngår i elgvald som administreres av Nordreisa kommune. I denne delen av Nordreisa er minstearealet 5.000 da pr. elgtildeling.

Sørvestligste delen av Kåfjord kommune inngår i elgvald som administreres av Storfjord kommune. I denne delen av Storfjord er minstearealet 8.000 da pr. elgtildeling.

III

Minsteareal for elg i Kåfjord kommune endres fra 12 000 til 5000 dekar for området fra og med eiendommen gnr. 26 bnr. 2, innenfor Håkjerringberget til og med eiendommen gnr. 2 bnr. 37 ved Kråbukta.

Området omfatter de eiendommer som inngår i Indre Kåfjord og Nordmannvik/Olderdalen elgvald.

Minsteareal for elg i Kåfjord kommune på 12 000 dekar opprettholdes for området fra og med eiendommen gnr. 28 bnr. 2, ved Stuorranjirranjohkka til og med eiendommen gnr. 39 bnr. 6 ved Kveita.

Området omfatter de eiendommer som inngår i Manndalen/Skardalen elgvald.

0Endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 868.

IV

Forskriften trer i kraft umiddelbart.

Fra samme tid oppheves det som gjelder elg i forskrift 8. mai 2001 nr. 489 om om adgang til jakt etter elg, Tromsø, Gratangen, Lavangen, Salangen, Målselv, Sørreisa, Tranøy, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, G&ivuotna Kåfjord og Skjervøy kommuner, Troms.