Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringsaker kommune, Hedmark.

DatoFOR-2005-08-31-1024
PublisertII 2005 hefte 4
Ikrafttredelse31.08.2005
Sist endret
EndrerFOR-2001-11-30-1363
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort15.09.2005
KorttittelForskrift om storviltjakt, Ringsaker

Fastsatt av Ringsaker kommunestyre 31. august 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. 

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Ringsaker kommune, Hedmark.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabell: 
Del av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daa
Allmenningene Brøttum, Ringsaker, Nes, Veldre og Furnes, og Pihlske sameie3.00050.00010.000
Resten av kommunen2.00020.0001.000
Helgøya200
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Ringsaker kommune i forskrift 30. november 2001 nr. 1363 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hamar, Kongsvinger, Ringsaker, Løten, Stange, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os kommuner, Hedmark.