Forskrift om minsteareal for godkjenning av vald, Sandøy kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2005-09-01-968
PublisertII 2005 hefte 4
Ikrafttredelse01.09.2005
Sist endretFOR-2007-04-17-487
EndrerFOR-2002-04-01-334
Gjelder forSandøy kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort08.09.2005
KorttittelForskrift om minsteareal for vald, Sandøy

Kapitteloversikt:

Fastsett av Sandøy viltnemnd 30. august 2005 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endra 17 april 2007 nr. 487.

I

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyve som går fram av tabellen: 

Kommune/Del av kommunenElg minsteareal i daaHjort minsteareal i daaRådyr minsteareal daa
Sandøy
-Harøya3000
0Endra ved forskrift 17 april 2007 nr. 487.

II

Denne forskrifta tek til å gjelde straks. Samstundes vert det som gjeld Sandøy kommune i forskrift 1. april 2002 nr. 334 om høve til jakt etter elg, hjort og rådyr, Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Norddal, Stordal, Sykkylven, Sula, Giske, Haram, Vestnes, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, Eide, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Rindal, Aure, Halsa og Smøla kommunar, Møre og Romsdal, oppheva.