Forskrift om jakt og fangst på bever, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2005-09-01-971
PublisertII 2005 hefte 4
Ikrafttredelse01.09.2005
Sist endret
EndrerFOR-1994-10-11-965
Gjelder forRøyrvik kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort08.09.2005
KorttittelForskrift om beverjakt, Røyrvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Røyrvik kommune 1. september 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Oppheves ved forskrift 24 feb 2011 nr. 223 (i kraft 1 april 2011).

I

Det er adgang til jakt etter bever i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag.

II

Minstearealet for godkjenning av vald, fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 

ValdMinstevannlengde, meterFordelingsgrunnlag, meter
1 Namsvatnet10.00038.429
2 Hudningsdal Nordre10.00041.188
3 Hudningsdal Sør10.00020.691
4 Røyrvika/Nyvika10.00061.931
5 Gjersvikruet10.000
6 Mykkelvik10.0003.524
7 Stallvika10.00013.671
8 Namsvatn Statsallmenning10.00014.577
9 Småvatn Statsallmenning10.0004.192

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 11. oktober 1994 nr. 965 om adgang til jakt og fangst av bever, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag.