Forskrift for minsteareal for hjortevilt, Tydal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2005-09-08-1806
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse08.09.2005
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-30-642
Gjelder forTydal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314
Kunngjort27.04.2006
KorttittelForskrift om areal for hjortevilt, Tydal

Fastsatt av Tydal kommunestyre 8. september 2005 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever. 

Minsteareal for godkjenning av vald, fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvoter på hjortevilt er følgende fra og med sesongen 2005/2006 og inntil videre: 

Del av kommuneElg:
minsteareal i daa
Hjort:
minsteareal i daa
Rådyr:
minsteareal i daa
Hilmo, Græsli og Aune vest400030000500
Ås500030000500
Resten av Tydal900030000500

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves tidligere fastsatte minsteareal/fordelingsgrunnlag for Tydal i forskrift 30. mai 2001 nr. 642 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bjugn, Frøya, Holtålen, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Osen, Rennebu, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim, Tydal og Ørland kommuner, Sør-Trøndelag.