Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Nes kommune, Buskerud.

DatoFOR-2006-03-06-513
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse06.03.2006
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-487
Gjelder forNes kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort18.05.2006
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Nes

Fastsatt av Nes kommunestyre 6. mars 2006 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. 

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Nes kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er som angitt i tabellen: 

Hele/Deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daa
Nes35002000500
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Nes kommune i forskrift 4. mai 2001 nr. 487 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Drammen, Kongsberg, Hole, Nes, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Flesberg og Rollag kommuner, Buskerud.