Forskrift om minsteareal for hjortejakt, Hornindal kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-2006-03-23-360
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse31.03.2006
Sist endret
EndrerFOR-2001-12-10-1445
Gjelder forHornindal kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort30.03.2006
KorttittelForskrift om minsteareal for hjort, Hornindal

Fastsett av Hornindal kommune, Utval for utvikling 23. mars 2006 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5.

§ 1.Minsteareal for hjortejakt i Hornindal kommune er 800 dekar.
§ 2.Forskrifta trer i kraft 31. mars 2006. Frå same tidspunkt vert pkt. 2 i forskrift 10. desember 2001 nr. 1445 om jakt etter hjort og elg, Sogn og Fjordane oppheva for Hornindal.