Forskrift om adgang til jakt på hjort, Åmot kommune, Hedmark.

DatoFOR-2006-03-26-711
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse29.06.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅmot kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort29.06.2006
KorttittelForskrift om adgang til jakt på hjort, Åmot

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Åmot kommunestyre 26. mars 2006 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter hjort i Åmot kommune, Hedmark fylke.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er 20.000 dekar for hele Åmot kommune.

III

Denne forskrift trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med forvaltningsloven § 38.