Forskrift om adgang til jakt etter rådyr, elg, hjort og bever, Eigersund kommune, Rogaland.

DatoFOR-2006-04-20-460
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse20.04.2006
Sist endretFOR-2011-02-15-304, FOR-2011-03-17-310
EndrerFOR-2001-05-04-529
Gjelder forEigersund kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort04.05.2006
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Eigersund

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Eigersund kommune ved Miljøutvalget 20. april 2006 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endret ved forskrifter 15 feb 2011 nr. 304, 17 mars 2011 nr. 310.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Eigersund kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote er som angitt i tabellen. 

Hele/deler av kommunenElg: minsteareal i daaHjort: minsteareal i daaRådyr: minsteareal i daaBever: minsteareal/-vannlengde
Den delen av kommunen som ligger på sjøsida av fylkesveg 44 mellom Stapnes og kommunegrensa mot Hå10 0005 000250Åpnet*
Resten av kommunen10 0005 000500Åpnet*

* Eigersund kommune vil foran hver jaktsesong fatte vedtak om fellingskvote fordelt på tellende vannlengde eller areal (jf. § 5).

0Endret ved forskrifter 15 feb 2011 nr. 304, 17 mars 2011 nr. 310.

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Eigersund kommune i forskrift 4. mai 2001 nr. 529 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Eigersund, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Finnøy, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogaland.