Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lund kommune, Rogaland.

DatoFOR-2006-04-28-464
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse28.04.2006
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-529
Gjelder forLund kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort04.05.2006
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Lund

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Lund kommune 28. april 2006 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Lund kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote er som angitt i tabellen. 

Hele/deler av kommunenElg: minsteareal i daaHjort: minsteareal i daaRådyr: minsteareal i daaBever: minsteareal/-vannlengde
For hele kommunen10.00010.000500*

* Lund kommune vedtar fellingskvote for bever gjeldende for kommende jaktsesong innen 1. mai hvert år. Bestandsutvikling og eventuelt skadenivå skal være styrende for fellingskvotens størrelse.

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Lund kommune i forskrift 4. mai 2001 nr. 529 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lund, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Finnøy, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogaland.