Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sørum kommune, Akershus.

DatoFOR-2006-05-04-491
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse04.05.2006
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-15-532
Gjelder forSørum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort11.05.2006
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Sørum

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sørum kommune 4. mai 2006 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Sørum kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 

Deler av kommunenElg: Minsteareal i dekarHjort: Minsteareal i dekarRådyr: Minsteareal i dekarBever: Fordelingsgrunnlag
Vest for Glomma2.00012.000500Minste vannlengde 2.000 meter
Øst for Glomma2.00012.000800Minste vannlengde 2.000 meter

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Sørum kommune i forskrift 15. mai 2001 nr. 532 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal og Oslo kommuner, Oslo og Akershus.