Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sokndal kommune, Rogaland.

DatoFOR-2006-05-08-606
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse08.05.2006
Sist endret
EndrerFOR-2003-06-05-759, FOR-2001-05-04-529
Gjelder forSokndal kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort15.06.2006
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Sokndal.

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sokndal kommunestyre 8. mai 2006 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 og § 16, jf. forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Sokndal kommune, Rogaland fylke.

II

Minsteareal for elg fastsettes til 10.000 da.

Minsteareal for hjort fastsettes til 10.000 da.

Minsteareal for rådyr fastsettes til 500 da.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves:

-forskrift 5. juni 2003 nr. 759 om minsteareal for jakt på hjort, Sokndal kommune, Rogaland, og
-det som gjelder Sokndal kommune i forskrift 4. mai 2001 nr. 529 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Sokndal, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Finnøy, Rennesøy, Bokn, Tysvær og Karmøy kommuner, Rogaland.