Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Re kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-06-01-1000
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse01.06.2006
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-02-485
Gjelder forRe kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort31.08.2006
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Re

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Re kommune 1. juni 2006 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Re kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:

Deler av kommunenElg Minsteareal i daaHjort Minsteareal i daaRådyr Minsteareal i daaBever Fordelingsgrunnlag
Vivestad sokn100080003005000
Resten av kommunen2500100002005000

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for tidligere Ramnes og Våle kommuner i forskrift 2. mai 2001 nr. 485 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Hof, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Svelvik, Sande, Våle, Ramnes, Stokke, Nøtterøy, Tjøme og Lardal kommuner, Vestfold.