Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Eidskog kommune, Hedmark.

DatoFOR-2006-06-01-610
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse15.07.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidskog kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort15.06.2006
KorttittelForskrift til lov om motorferdsel, Eidskog

Fastsatt av Eidskog kommunestyre 1. juni 2006 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd. 

1.Bruk av motorfartøy er bare tillatt på Skjærvangen, Nessjøen, Helgesjøen, Tannsjøen og Mangen.
2.På Skjærvangen og Nessjøen er det ikke tillatt å bruke motor som er større enn 10 hk.
3.Innenfor 50 m fra land og skal ikke hastighet på motorfartøy overskride 5 knop.