Forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Vindafjord kommune, Rogaland.

DatoFOR-2006-06-07-1024
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse14.06.2006
Sist endret
EndrerFOR-2004-05-03-729
Gjelder forVindafjord kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort07.09.2006
KorttittelForskrift om jakt, Vindafjord

Kapitteloversikt:

Fastsett av Vindafjord kommune ved Vilt- og fiskeutvalet 7. juni 2006 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter hjort og rådyr i Vindafjord kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingsløyve er slik:

Hjort: 600 dekar i heile kommunen

Rådyr: 1000 dekar i heile kommunen.

III

Denne forskrifta trer i kraft 14. juni 2006. Samtidig vert forskrift 3. mai 2004 nr. 729 om adgang til jakt og minsteareal for jakt etter hjortevilt, Vindafjord kommune, Rogaland, oppheva.