Forskrift om jakt etter elg, hjort og rådyr, Skjåk kommune, Oppland.

DatoFOR-2006-06-22-901
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse22.06.2006
Sist endretFOR-2012-10-25-1011
EndrerFOR-2001-05-29-605
Gjelder forSkjåk kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort13.07.2006
KorttittelForskr om jakt etter elg, hjort og rådyr, Skjåk

Kapitteloversikt:

Fastsett av Skjåk kommunestyre 22. juni 2006 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endra 13 april 2007 nr. 486. Endret ved forskrift 25 okt 2012 nr. 1011.

I

Det er lov til å jakte etter elg, hjort og rådyr i Skjåk kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald, fellingsløyver og grunnlag for fordeling av fellingskvote er: 

Hele/deler av kommunenElg minsteareal daaHjort minsteareal daaRådyr minsteareal daa
Skjåk Almenning350060005000
Skjåk Utmarksråd200010001500
0Endra ved forskrifter 13 april 2007 nr. 486, 25 okt 2012 nr. 1011.

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig opphevar ein den delen som gjeld Skjåk kommune i forskrift 29. mai 2001 nr. 605 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Vestre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner, Oppland.