Forskrift om regulering av ferdselen på deler av Vestre Bolærne, Nøtterøy kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-07-06-1002
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse06.07.2006
Sist endretFOR-2011-07-13-1006
Endrer
Gjelder forNøtterøy kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort31.08.2006
KorttittelForskr. om ferdselen på Vestre Bolærne, Nøtterøy

Fastsatt av Nøtterøy kommune 24. mai 2006 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 15. Stadfestet av Fylkesmannen i Vestfold 6. juli 2006. Endret ved forskrift 13 juli 2011 nr. 1006.

§ 1.Adferdsreglene gjelder for de delene av Vestre Bolærne som ikke inngår i Vestre Bolærne naturreservat.
§ 2.Bålbrenning er forbudt.
§ 3.På Kalveenga er camping og teltoppsetting ikke tillatt nærmere vannet enn 25 meter i nord og 50 meter i sør.
§ 4.Nøtterøy kommune kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra adferdsreglene.
0Tilføyd ved forskrift 13 juli 2011 nr. 1006.
§ 5.Forskriften trer i kraft straks.
0Endret ved forskrift 13 juli 2011 nr. 1006 (tidligere § 4).