Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Tønsberg kommune, Vestfold.

DatoFOR-2006-08-24-1026
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse24.08.2006
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-02-485
Gjelder forTønsberg kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort07.09.2006
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Tønsberg

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Tønsberg kommune 24. august 2006 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Tønsberg kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever et som angitt i tabellen: 

Hele/deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal I daaBever: Fordelingsgrunnlag
4.00010.000300Åpnet/kvoter etter bestandsutvikling og skadeomfang (minsteareal)

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Tønsberg kommune i forskrift 2. mai 2001 nr. 485 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Hof, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Svelvik, Sande, Våle, Ramnes, Stokke, Nøtterøy, Tjøme og Lardal kommuner, Vestfold.