Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Ringebu kommune, Oppland.

DatoFOR-2006-09-07-1049
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse07.09.2006
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-29-605
Gjelder forRingebu kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort14.09.2006
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Ringebu

Kapitteloversikt:

Fastsett av Ringebu kommunestyre 7. september 2006 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Ringebu kommune.

II

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 

Heile eller delar av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBeverjakt Fordelingsgrunnlag
- Ringebu, vest for Lågen, samt Ringebu Østfjell Statsallmenning sør til rett linje mellom Øverlihøgda (1170 m.o.h.) - Gråhøgda ( 1291 m.o.h.) og grense Imsdalen Statsallmenning5.00015.000500
- Ringebu, resten av kommunen2.00015.000500
Heile Ringebu kommuneMinste vasslengde 7 km.

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Ringebu kommune i forskrift 29. mai 2001 nr. 605 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner, Oppland.