Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Stange kommune, Hedmark.

DatoFOR-2006-09-13-1174
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse13.09.2006
Sist endretFOR-2013-04-10-489
EndrerFOR-2001-11-30-1363
Gjelder forStange kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort26.10.2006
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Stange

Fastsatt av Stange kommunestyre 13. september 2006 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5. Endret ved forskrift 10 april 2013 nr. 489.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Stange kommune, Hedmark.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabell: 
Del av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever
Stange almenning
Romedal almenning
2 50025 000450Åpnet/driftsplan områder
Resten av kommunen2 00025 000450Åpnet/ driftsplan områder
0Endret ved forskrift 10 april 2013 nr. 489.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Stange kommune i forskrift 30. november 2001 nr. 1363 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hamar, Kongsvinger, Løten, Stange, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os kommuner, Hedmark.